Blog

MEDIATION LEGT EMOTIES BLOOT

MEDIATION LEGT EMOTIES BLOOT

De directeur van een bedrijf belt op dat hij, op advies van de bedrijfsarts, een mediation wil met een zieke werknemer. Hij weet echter niet met wie de werknemer eigenlijk een conflict heeft. Met hem of zijn leidinggevende? De werknemer vertelde mij dat hij een conflict heeft met de directeur.

INZOOMEN OP EEN GEZAMENLIJK BELANG

INZOOMEN OP EEN GEZAMENLIJK BELANG

Heb je een zakelijk conflict of arbeidsgeschil? Dan kun je naar de rechter stappen, maar mediation blijkt in veel gevallen een betere keus. “In 70 tot 80 procent van de gevallen komt er een voor beide partijen positief resultaat uit”, zegt mediator Pierre Konings, expert in het helpen oplossen van zakelijke conflicten.

Mediation bij zakelijk conflict

Mediation bij zakelijk conflict

Twee vrienden en vennoten (vof) waren een aantal jaren geleden een IT-bedrijf begonnen. Het bedrijf liep goed en was flink gegroeid. Echter nu waren beide vennoten in een geschil van mening gekomen over de toekomst van hun bedrijf en één vennoot had besloten niet meer samen verder te willen.

Hightech geheimen beschermen bij de mediator

Hightech geheimen beschermen bij de mediator

In 2019 is het Technology Arbitration & Mediation Institute (TAMI) opgericht, een nieuw arbitrage- en mediationinstituut voor hightechbedrijven. Het doel van TAMI is om een snel en
kostenef ciënt alternatief te zijn voor de rechtspraak. Pierre Konings en Jos van Luyck beschrijven in dit artikel de achtergrond, werkwijze en meerwaarde van TAMI.

Mediation: van conflict naar kansen – IP Mediation Conferentie 2021

Mediation: van conflict naar kansen – IP Mediation Conferentie 2021

Op 22 en 23 maart 2021 werd de derde IP Mediation Conferentie gehouden door het Europese merkenbureau (EUIPO).

Er is een groeiende trend om mediation te gebruiken voor het oplossen van conflicten op het gebied van intellecteel Eigendom (IP). Het Europese merkenbureau speelt een actieve rol in het oplossen van merkenconflicten

Mastercursus MEDIATION Radboud Universiteit

Mastercursus MEDIATION Radboud Universiteit

In rollenspellen werden mediations gespeeld waarbij de rechtenstudenten de rol van mediator konden oefenen. De intake-fase, exploratiefase en onderhandelingsfase/afsluitingsfase werden in verschillende casussen behandeld. De studenten leerden vertrouwen opbouwen met partijen, neutraliteit te bewaren, en het stellen van meerdere typen vragen zoals lineaire vragen, relationele vragen, hypothetische vragen, selectieve vragen, circulaire vragen en strategische vragen.

Het oplossen van intellectueel eigendom conflicten

Het oplossen van intellectueel eigendom conflicten

Het oplossen van Intellectueel eigendom- en technologie conflicten via mediation
In deze blog van Pierre Konings, MfN-registermediator bij TAMI, leest u meer over het oplossen van geschillen over intellectueel eigendom en technologie conflicten door middel van mediation. Door intensieve samenwerking bouwen technologiebedrijven in de Brainport-regio snel een concurrentievoordeel op bij de ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve producten. Samenwerking tussen technologiebedrijven kan gepaard gaan met conflicten. Echter, om de voorsprong op de concurrentie te behouden is het noodzakelijk om conflicten snel samen op te lossen. Met behoud van een goede relatie!

Technology Arbitration And Mediation Institute (TAMI)

Technology Arbitration And Mediation Institute (TAMI)

“De Brainport regio is een innovatieve hotspot voor hightech in de wereld. We zijn te nuchter om dat in te zien, maar de wereld is jaloers op wat er hier gebeurt. Om deze voorsprong te behouden is er samenwerking nodig tussen bedrijven.
Veel samenwerking betekent kans op conflicten. Als je elke keer naar de rechter moet bij een conflict, remt dat innovatie en dus de voorsprong. Een juridisch traject duurt lang en brengt allerlei risico’s met zich mee. Relaties tussen bedrijven moeten goed blijven, de samenwerking in de regio mag niet in elkaar storten! Conflicten moeten dus zo snel mogelijk en op een laagdrempelige manier worden opgelost.

Zakelijke Mediation: wel of niet zinvol?

Zakelijke Mediation: wel of niet zinvol?

Mediation biedt grote voordelen voor bedrijven en wordt steeds vaker succesvol toegepast wanneer er een geschil is tussen bedrijven. Gekwalificeerde mediators spelen hierbij een belangrijke rol.
Alternatieve geschilbeslechting, in plaats van een gang naar de rechter, sluit aan bij de dynamiek van het bedrijfsleven. De dialoog tussen partijen wordt voortgezet, maar nu onder leiding van een onpartijdige mediator en volgens bepaalde spelregels. Zie het als onderhandelen onder leiding van een neutrale coach.

Mediation naast rechtspraak

Mediation naast rechtspraak

Sinds oktober 2016 ben ik MfN-registermediator. Ik heb mij gespecialiseerd in zakelijke mediation.

IP Mediation open dag

IP Mediation open dag

Op 15 juni 2015 nam ik deel aan de allereerste IP Mediation open dag georganiseerd door OHIM in Alicante.

De IP Mediation open dag was gericht op iedereen die interesse heeft in mediation en hoe het gebruikt wordt in IP.

Mijn mediationstijl

Mijn mediationstijl

Mijn basishouding als mediator is faciliterend. Tijdens de mediation laat ik de partijen zoveel mogelijk met elkaar praten om de communicatie te bevorderen en de relatie te verbeteren. Beide partijen geven hun eigen visie van het geschil waardoor beter begrip wordt gekweekt voor ieders standpunten.

Legal Business Mediation

Legal Business Mediation

Dit jaar heb ik de opleiding Legal Business Mediation gevolgd in Amsterdam bij Schonewille & Schonewille Legal Mediation. Via Business Mediation proberen twee partijen, die een zakelijk geschil hebben, samen een oplossing te zoeken voor hun zakelijk geschil. Dit gebeurt onder leiding van een mediator die op een onafhankelijke manier luistert naar beide partijen en vragen stelt in een gestructureerd mediationproces.