Konings Mediation

Over Konings mediation

Pierre Konings, uw zakelijke mediator en arbeidsmediator

Studie/achtergrond

Dr. Pierre Konings is gepromoveerd op neurobiologisch onderzoek en heeft ook in de VS wetenschappelijk onderzoek gedaan. Bij Akzo Nobel, Organon en Merck & Co. Inc., heeft Pierre gewerkt als Trademark Attorney/Legal Director Trademarks in de farmaceutische industrie. Hij heeft zijn eigen merkenpraktijk KONINGS Trademarks. Tijdens rechtszaken wereldwijd kwam hij in aanraking met de methodiek en de benaderingswijze van mediation. Hij zag hoe veel conflicten snel en naar tevredenheid van beide partijen opgelost konden worden, zonder dat er langdurige en qua afloop onzekere juridische processen gevoerd hoefden te worden.

 

Mediation

Hij vond dat dermate inspirerend, dat hij zich nader ging verdiepen in mediation en hij er uiteindelijk voor koos zelf de opleiding tot mediator te doen en als zodanig inzetbaar te zijn.

Nu is hij als MfN-registermediator (2016) gespecialiseerd in zakelijke- en arbeidsmediations. Gegeven zijn achtergrond heeft hij veel ervaring opgedaan in internationale zakelijke mediations, waarbij Engels meestal de voertaal is. Tijdens het mediationgesprek laat hij de emotie die er leeft onder partijen los komen “want een geuite emotie is een zakkende emotie”.

In de brainport regio Eindhoven, waar veel technologie-bedrijven samenwerken, heeft hij het mediation-gedeelte van ‘Technology Arbitration and Mediation Institute (TAMI) opgezet, www.tami.nl.

Conflicten kunnen via TAMI vertrouwelijk en snel worden opgelost.

Ook is hij lid van de ombudscommissie in de gemeente Oss, voor het behandelen van klachten die te maken hebben met de manier waarop burgers en bedrijven door een ambtenaar of bestuurder zijn behandeld.

Pierre is geaccrediteerd door de volgende organisaties:

Pierre Konings is MfN Registermediator
Konings Mediation is lid van MNv de beroepsvereniging voor professionals in mediation
ACB Corporate ADR and Mediation